PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE

(soubor ke stažení)
pdf

Program je rozdělen do dopoledního a odpoledního bloku, přičemž dopolední blok je věnován příspěvkům zahraničních hostů a odpolední blok příspěvkům domácím. Oba bloky budou doplněny diskusí. Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina, tlumočení zajištěno.

Účast na konferenci je  dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. hodnocena 4 kreditními body

(souhlasné stanovisko Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků: OZ 1124/14 K)

K registraci prosím použijte PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ.

 

DOPOLEDNÍ BLOK
„Looking into the neighbour’s garden” / “Nahlédnutí do sousedovy zahrady.”
(9:30 – 12:30)
Programový blok zaměřený na zahraniční zkušenosti v přístupu k nemocným
a hospitalizovaným dětem a jejich rodinám.

Přednášející, příspěvky a témata:

Sister Frances Dominica, Oxford, Velká Británie
zakladatelka dětské hospicové péče, zdravotní a řádová sestra

Walking the Walk – journeying with children with life-shortening conditions and with their families /
Společně na cestě – doprovázení vážně nemocných dětí a jejich rodin

Stephen Vaudrey, Londýn, Velká Británie
sociální pracovník a publicista

Care in the Community: The closure of children and adults institutions in the UK
over the working lifetime of Stephen Vaudrey, Social worker
/
Péče v komunitě: zánik a proměna institucí pečujících ve Velké Británii o děti a dospělé;
čeho jsem byl svědkem během své profesní kariéry

Rev. Sheila Foreman, Crowborough, Velká Británie
duchovní, psycholožka a matka, ve své celoživotní práci se věnovala zdravotnickým zařízením,
hospicové péči a vězeňství

Illness as a part of the family’s life story / Nemoc jako součást životního příběhu rodiny

Carla Oliver, MSW, CCLS, Aurora, Colorado, USA
manažerka oddělení psychosociálních potřeb (Therapeutic Recreation/Child Life Department Manager), Children’s Hospital, Aurora
prezidentka Childlife Council (CLC)
(CLC – profesní organizace sdružující specialisty pro psychosociální práci s dětmi v nemocnicích v USA,
obdoba evropských herních specialistů
)

Sheri A. Mosely, MS, CCLS, Orlando, Florida, USA
manažerka oddělení psychosociálních potřeb, hudby a tvůrčích aktivit, Arnold Palmer Hospital for Children
nově zvolená prezidentka (president–elect) CLC

Supporting the psychosocial needs of hospitalized children – a model of professional practice in the U.S. /
Podpora psychosociálních potřeb hospitalizovaných dětí – model profesní praxe ve Spojených státech

Challenging issues in hospital practice /
Citlivá témata v evropské péči o hospitalizované děti

Zástupci jednotlivých evropských zemí, sdružených v organizaci EACH, se ve stručných příspěvcích zaměří na konkrétní oblasti, které ve své práci vnímají jako problém a výzvu.

MUDr. Michal Weinreb, Praha
dětský onkolog a praktický lékař, působící současně v ČR a ve Velké Británii

Parent, their children and a paediatrician – roles interpreted /
Rodiče, jejich dítě a dětský lékař; interpretace rolí

 

Přestávka na oběd: 12:30 – 13:30

ODPOLEDNÍ BLOK
„Challenges we face at home” / „S čím se potýkáme u nás doma”
(13:30 – 16:30)
Programový blok zaměřený na potřeby nemocných a hospitalizovaných dětí a jejich rodin a na problémy,
s nimiž se při naplňování těchto potřeb setkáváme u nás.

Přednášející, příspěvky a témata:

Lukáš Reiner,Nový Malín
přemýšlivý pacient

Dětství a dospívání v kontaktu s českým zdravotnictvím

PhDr. Ivana Křížová, Plzeň
ředitelka Vyšší odborné školy zdravotnické

Jak připravujeme sestry pro praxi

Adam Zelený, Tomáš Zelený, Praha
dětský pacient s doprovázejícím tatínkem

Ohlédnutí za naším pobytem v nemocnici

PhDr. Václav Mertin, Praha
psycholog a vysokoškolský učitel (FF UK)

Rodič jako diagnostik a terapeut

MUDr. Luděk Ryba, Ústí nad Orlicí
primář dětského oddělení

Co všechno může dětské oddělení pro své pacienty udělat

Ing. Pavla Šamajová, Ostrava
herní specialistka působící v Městské nemocnici Ostrava

Mgr. Alice Řezníčková, Praha
herní specialistka, Klinika dětské kardiologie, FN Motol

Herní práce – problémy při uvádění do nemocniční praxe

Náležitě vzdělaný herní specialista jako nositel možných změn

Krátké prezentace absolventů certifikovaného programu “Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči”

Jiří Královec, DiS., Nadační fond Klíček, Praha

Představení českého vydání knihy „Pediatrie z druhé strany“

 

Konferenci pořádají Nadační fond Klíček a obecně prospěšná společnost Energeia, o.p.s,
ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Plzni.
Mediálním partnerem jsou časopisy Zdravotnické noviny a Florence.