Související akce

Seminář s herními specialistkami z Japonska

Pondělí 15. září 2014
od 13:00 do 15:30 hodin
Fakulta humanitních studií UK
budova A, 2. poschodí, posluchárna 2080
U Kříže 8, Praha 5 
(v sousedství stanice metra Jinonice na trase B)

Na seminář, sestávající ze čtyř samostatných workshopů, zve v následujícím textu docentka Chika Matsudaira z University of Shizuoka, předsedkyně japonské asociace herních specialistů HPS Japan. Seminář bude probíhat v angličtině s tlumočením do češtiny.

Hra funguje jako univerzální nástroj, jehož prostřednictvím mohou nemocné děti lépe porozumět své nemoci a seznámit se s novým prostředím. Také herní specialisté v Japonsku využívají účinku hry, aby nemocným dětem pomohli lépe se vyrovnávat jak s jejich zdravotním omezením, tak se samotnou léčbou.

Čtyři workshopy, které jsme pro zájemce v České republice připravili, ilustrují, jak je lze i komplikované medicínské problémy srozumitelně a nenásilně převést do světa dítěte.

Prostřednictvím jednotlivých workshopů chceme názorně doložit, že hra je nejen nejzákladnějším dětským prožitkem a univerzální dětskou potřebou, ale že nemocným dětem zároveň pomáhá ventilovat pocity úzkosti a strachu, jež mohou pociťovat v souvislosti se svou nemocí i léčbou.

    • První workshop účastníkům ukáže, jak můžeme dětem pomoci, aby lépe porozuměly problémům spojeným s kostmi. Jde o původní aktivitu, kterou vyvinula herní specialistka Masumi, vycházejíc přitom ze svého zjištění, že děti mají z kostí strach – umocněný navíc tím, že kosti jsou jejich očím skryty.

 

    • Ve druhém workshopu se zaměříme na odvádění pozornosti – distrakční terapie, kterou herní specialista provádí během takových zákroků, jako je například odběr krve, patří mezi účinné metody mírnící strach; dětem zároveň umožňují určitou míru kontroly nad jejich situací. Přesvědčili jsme se, že výroba distrakční pomůcky společně s dítětem před zahájením zdravotnického zákroku napomůže jednak lepšímu uvolnění dítěte a jednak tomu, aby spontánně zazněly otázky, díky nimž dítě chystanému zákroku lépe porozumí.

 

    • Třetí workshop bude představí nemocniční hru s dětmi, které mají vlivem svého zdravotního postižení větší rozsah potřeb. Různá tělesná postižení představují chronickou zátěžovou situaci, která má velký vliv nejen na samotné dítě, ale na celou jeho rodinu. Mnohé z diagnóz vyžadují dlouhodobou průběžnou léčbu, která také někdy bývá velmi bolestivá. Herní specialisté v Japonsku vnímají jako svou prioritu právě práci s dětmi, jejichž potřeby jsou v důsledku nějakého postižení širší – úkol je o to důležitější, že komunikační schopnosti a možnosti takových dětí často bývají vlivem jejich situace omezeny.

 

    • Čtvrtý workshop se bude věnovat otázce vyměšování. Ačkoli víme, že stolice je indikátorem našeho zdravotního stavu, a po dětech chceme, aby si každý den “došly na velkou” a “pěkně se vykakaly”, při hře s tímto tématem zpravidla nijak nepracujeme. Mnoho dětí ovšem má s vyměšováním problémy – náš závěrečný workshop se tudíž zaměří na hru v této tématické oblasti.

 

Všechny workshopy jsou původní: vycházejí ze situací, s nimiž se vyrovnávají nemocné děti v Japonsku, a reflektují metody a postupy, jejichž prostřednictvím se jim my, herní specialisté, snažíme pomáhat. Doufáme, že si účastníci workshopů z naší práce odnesou nápady a podněty, jimiž se budou moci inspirovat při své vlastní práci. Věříme, že hra je lékem – a rádi bychom se s účastníky workshopů podělili o jeho co největší množství.

 

Jednotlivé workshopy povedou:

Kayo Ohya, Seirei Hamamatsu General Hospital

Masumi Mochizuki, Shizuoka Saiseikai General Hospital

Kazue Goto, National Rehabilitation Center for Children with Disabilities

Shinichi Yagi, South Osaka Rehabilitation Hospital for Children

 

 

Nejvyšší rozumové schopnosti lidstva se mohou rozvinout jedině prostřednictvím hry.”

Joseph Chilton Pearce