Co je EACH

European Association for Children in Hospital (EACH),
tedy Evropská asociace na podporu dětí v nemocnici, zastřešuje práci organizací, které se snaží zlepšovat životní podmínky dětí v situacích, jež nějak souvisejí s hospitalizací.

V současné době má EACH 19 řádných členů ze 17 evropských zemí a Japonska, náš Nadační fond Klíček se v září 2008 stal prvním plnoprávným členem ze zemí bývalého socialistického tábora.

Bližší informace o asociaci EACH je možné nalézt na webových stránkách
www.each-for-sick-children.org.